Search This Blog

Saturday, May 28, 2011

Mr.Gbriel Blog: 24 giờ trước trận CK CL, Barca vs M.U: Sao chiếu m...


Mr.Gbriel Blog: 24 giờ trước trận CK CL, Barca vs M.U: Sao chiếu m...: "Nếu như khác biệt lớn nhất giữa Alex Ferguson và Pep Guardiola là những danh hiệu trong sự nghiệp cầu thủ, là khoảng cách gần 30 năm giữa ..."

0 nhận xét:

Post a Comment