Search This Blog

Friday, June 3, 2011

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN TOÁN


* Phần chung dành cho tất cả thí sinh: (7 điểm)

Câu I (3 điểm):
- Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số.
- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: chiều biến thiên của hàm số, cực trị, tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)...

Câu II (3 điểm):
- Hàm số, phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
- Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.
- Bài toán tổng hợp.

Download cấu trúc đề thi tốt nghiệp 2011 môn Toán

Các bạn có thể thao khảo Đáp án đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2011 tại đây.

Hoặc Đáp án chuẩn tốt nghiệp 2011 tại đây.

0 nhận xét:

Post a Comment