Search This Blog

Wednesday, June 1, 2011

Mr.Gbriel Blog: CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN TOÁN


Mr.Gbriel Blog: CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN TOÁN: "* Phần chung dành cho tất cả thí sinh: (7 điểm) Câu I (3 điểm): - Khảo sát, vẽ đồ thị của hàm số. - Các bài toán liên quan đến ứng dụng của..."

0 nhận xét:

Post a Comment