Search This Blog

Sunday, July 10, 2011

Gợi ý giải đề thi môn Địa khối C năm 2011


goi y giai de thi mon dia khoi c nam 2011, goi y giai de thi mon van khoi c nam 2011, goi y giai de thi mon su khoi c nam 2011, goi y dia khoi c 2011, goi y van khoi c 2011, goi y dia khoi c 2011

Gợi ý sẽ được cập sau khi kết thúc buổi thi 30 phút. Các bạn vui lòng chờ đợi. ấn F5 để cập nhật liên tục
Bạn muốn điểm thi tự động được gửi cho bạn ngay khi có kết quả?TRA CỨU ĐIỂM THI

Soạn tin nhắn theo cú pháp


EW SốBáoDanh gửi đến 8577


Ví dụ: Để tra điểm của thí sinh có Số báo danh là KHAA5037 soạn tin:
EW KHAA5037 gửi đến số 8577

Hãy soạn tin để là người biết điểm thi sớm nhất!


TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN

Soạn tin nhắn theo cú pháp


EW DC MÃTRƯỜNG gửi đến 8577


Ví dụ: Để tra cứu điểm chuẩn ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:
EW DC KHA gửi đến số 8577
  1. Tra cứu mã trường Đại học và Cao đẳng
  2. Thông tin tuyển sinh đại học và cao đẳng 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tag: dap an de thi khoi a nam 2011dap an de thi mon toan khoi a nam 2011dap an de thi mon ly khoi a nam 2011dap an de thi mon vat ly khoi a nam 2011dap an de thi mon hoa khoi a nam 2011goi y loi giai mon toan khoi agoi y loi giai mon ly khoi agoi y loi giai mon vat ly khoi agoi y loi giai mon hoa khoi a, Tag: xem diem thi dai hoc 2011diem chuan dai hoctra cuu diem chuan dai hoc 2011tra cuu diem chuan dai hoctra cuu diem chuan dai hoc nam 2011tra cuu diem thi dai hoc 2011tra cuu diem thi dhdiem chuan dai hoc 2011dap an de thi khoi a nam 2011 | dap an de thi mon toan khoi a nam 2011 | dap an de thi mon ly khoi a nam 2011 | dap an de thi mon hoa khoi a nam 2011 | dap an khoi B nam 2011 | dap an de thi mon sinh khoi b nam 2011 | dap an de thi mon toan khoi b nam 2011 | dap an de thi mon hoa khoi b nam 2011 | dap an de thi mon sinh khoi b nam 2011 | dap an de thi khoi c nam 2011 | dap an de thi mon van khoi c nam 2011 | dap an de thi mon su khoi c nam 2011 | dap an de thi mon dia khoi c nam 2011 | dap an de thi khoi d nam 2011 | dap an de thi mon toan khoi d nam 2011dap an de thi mon van khoi d nam 2011 | dap an de thi mon anh khoi d nam 2011 | Dap an de thi mon tieng trung khoi d nam 2011 | Dap an de thi mon tieng nga khoi d nam 2011 | Dap an de thi mon tieng nhat khoi d nam 2011 | Dap an de thi mon tieng phap khoi d nam 2011 | dap an de thi khoi v nam 2011 | dap an de thi khoi h nam 2011 | dap an de thi khoi n nam 2011 | dap an de thi khoi m nam 2011 | dap an de thi khoi t nam 2011 | dap an de thi khoi r nam 2011 | tra cuu diem thi dh 2011 | xem diem thi dh 2011 | diem chuan 2011 | diem san 2011| diem san 2011 | dap an de thi tot nghiep nam 2011 | dap an de thi tot nghiep thpt 2011 | diem thi | diem thi dh 2011 | diem thi dai hoc 2011 | diem thi tot nghiep | diem thi tot nghiep thpt 2011 | diem thi tot nghiep 2011 | diem thi tuyen sinh lop 10 2011 | xem diem thi tuyen sinh lop 10 | diem chuan 2011 | diem chuan dai hoc 2011 | tuyen sinh 2011 | tuyen sinh lop 10 | de thi dai hoc | de thi dai hoc 2011 | de thi thu dai hoc | de thi thu dh 2011 | de thi thu dai hoc 2011 | dap an de thi | dap an de thi dh 2011 | dap an de thi dai hoc 2011 |

0 nhận xét:

Post a Comment