Search This Blog

Friday, May 27, 2011

Mr.Gbriel Blog: BTC Bước Nhảy Hoàn Vũ "đập" lại Diễm hờ


Mr.Gbriel Blog: BTC Bước Nhảy Hoàn Vũ "đập" lại Diễm hờ: "Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ 2011 đã 'đập' lại những vu khống không có căn cứ của vợ cũ Huy Khánh, tức Lương Hoàng Anh...."

0 nhận xét:

Post a Comment